دانش یار

پشتیبانی از کلاس های پایه اول

دانش یار

پشتیبانی از کلاس های پایه اول

آخرین نظرات

امتحانات

یوسف لاوری |

امتحان مطالعات اجتماعی از دروس ۵،۶،۷|مورخ92/12/27|از کلاس۱۰۲

  • یوسف لاوری

102-----در فیزیک فصل پنج

امیر آذرباد |

  • امیر آذرباد

قواعد درس ۸عربی

امیر آذرباد |

  • امیر آذرباد

102--------مورخ 92/12/5

امیر آذرباد |

  • امیر آذرباد

102مورخ ----------92/12/4

امیر آذرباد |

فیزیک  =>  تدریس وتوضیح مساعلی در مورد اپتیک(فصل ۵)

مطالعات اجتماعی  =>  تدریس در ۷فصل ۳

ورزش   =>  ?

عربی =>تدریس قواعد درس ۸

  • امیر آذرباد

102------در زبان

امیر آذرباد |

زبانمطالب در س زبان خارجه درس هفتم

  • امیر آذرباد